Om oss


JTD startade 2010 som underentreprenör åt Ericsson för att hjälpa till att sköta leverans, service och underhåll i Skanovas koppar och fibernät.

Hösten 2012 påbörjade vi ett stort projekt Sydvästlänken åt NCC / Svenska kraftnät där vi fick i uppdrag att installera all fiber från Värnamo till Hurva i Skåne. 3st fiberkablar totalt 60mil fiberblåsning och ca 70fiberskarvplatser. Projektet avslutades 2014. 

I dagsläget utför vi jobb åt flera kunder bland annat Ericsson, Eltel, Ljungby Energi, Vaggeryds Energi, Bynet medflera. Uppdragen består oftast i byggnation och service av fibernät


Ledig Tjänst - Fibertekniker
Installation, felsökning och underhåll

Ledig Tjänst - Fibertekniker
Installation, felsökning och underhåll